Náhradní plnění

Můžete uplatnit právě u nás!

O co se jedná?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Co nabízíme my?

Nákupem výrobků právě od nás, podpoříte handicapované pracovníky a  jejich práci. Navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění. 

Fakturace probíhá následně od našeho partnera Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

Při nesplnění musíte:

Odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává. 

Čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ. 

Kombinovat odvod státu a náhradní plnění.


Děkujeme za podporu handicapovaných pracovníků.